Αρ.Πρωτ.:421/28-5-2020. Θέμα:«Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις»

sima_sullogou

 

           Θεσσαλονίκη 28-5-2020

            Αριθμ.πρωτ.421

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

               Θέμα: Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις  

  

 Σας διαβιβάζουμε τα με αριθμ.πρωτ.195,193,159,160,150,173,184/2020 έγγραφα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες, σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

 

                                          Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                    Η Πρόεδρος                               Η Γεν. Γραμματέας

                    Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου              Θεανώ Μαρέτη