Αρ.Πρωτ.:455/8-7-2022. Θέμα:«Νέο τηλεφωνικό κέντρο Κτηματολογικού Γραφείου και Υποθηκοφυλακείου Βέροιας»

sima_sullogou

 

        Θεσσαλονίκη 8-7-2022

        Αριθμ.πρωτ.455

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

            Θέμα: Νέο τηλεφωνικό κέντρο Κτηματολογικού Γραφείου και Υποθηκοφυλακείου Βέροιας

                      

  Σας αποστέλλουμε προς ενημέρωσή  σας, τα στοιχεία του νέου τηλεφωνικού κέντρου του Κτηματολογικού Γραφείου και Υποθηκοφυλακείου Βέροιας:

 

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

2331308399

2331308398

 

ΤΑΜΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

2331308403

 

ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ

2331308402

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

2331308397

 

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ

2331308396

 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

2331308395

 

ΥΠΟΘΗΚΕΣ-ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

2331308401

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

2331306890

 

 

                                              Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                      Ο Πρόεδρος                         Ο Γεν. Γραμματέας

                                 Δημήτριος Τζίμας              Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης