Αρ.Πρωτ.:489/27-7-2021. Θέμα:«Κατάργηση του ειδικού άμισθου υποθηκοφυλακείου Γιαννιτσών»

sima_sullogou

 

            Θεσσαλονίκη 27-7-2021

            Αρ.πρωτ.489

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

                        Θέμα: Κατάργηση του ειδικού άμισθου υποθηκοφυλακείου Γιαννιτσών

                   

 Σας αποστέλλουμε το ΦΕΚ τ.Β΄ 3282/26-7-2021 το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» σχετικά με την κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Γιαννιτσών από τις 15 Σεπτεμβρίου 2021.

 Επίσης, σας αποστέλλουμε συνημμένα, το έντυπο αίτησης μεταγραφής που πρέπει να στέλνετε προκειμένου να καταχωρούνται οι πράξεις στα νέα υποκαταστήματα Κτηματολογικών Γραφείων που συστήνονται σε αντικατάσταση των καταργηθέντων αμίσθων υποθηκοφυλακείων.

 

                                                  Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                    Ο Πρόεδρος                                     Ο Γεν. Γραμματέας

                                Δημήτριος Τζίμας                          Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Τα ως άνω σχετ. έγγραφα βρίσκονται στη μορφή .pdf)