Αρ.Πρωτ.:509/26-8-2021. Θέμα:«Κατάργηση των ειδικών άμισθων υποθηκοφυλακείων Βασιλικών, Κρύας Βρύσης και Σκύδρας»

sima_sullogou

 

        Θεσσαλονίκη 26-8-2021

        Αρ.πρωτ.509

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

              Θέμα: Κατάργηση των ειδικών άμισθων υποθηκοφυλακείων Βασιλικών,

                         Κρύας Βρύσης και Σκύδρας

                   

 Σας αποστέλλουμε το ΦΕΚ τ.Β΄ 3697/11-8-2021 το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» σχετικά με την κατάργηση:

- του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Βασιλικών μετά την παρέλευση της 06ης-09-2021

- του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Κρύας Βρύσης μετά την παρέλευση της 15ης-09-2021

- του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Σκύδρας μετά την παρέλευση της 07ης-09-2021 .

 Επίσης, σας αποστέλλουμε συνημμένα, το έντυπο αίτησης μεταγραφής που πρέπει να στέλνετε προκειμένου να καταχωρούνται οι πράξεις στα νέα υποκαταστήματα Κτηματολογικών Γραφείων που συστήνονται σε αντικατάσταση των καταργηθέντων αμίσθων υποθηκοφυλακείων.

 

                                                  Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                    Ο Πρόεδρος                                     Ο Γεν. Γραμματέας

                               Δημήτριος Τζίμας                          Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Τα ως άνω σχετ. έγγραφα βρίσκονται στη μορφή .pdf)