Αρ.Πρωτ.:50/19-1-2015. Θέμα:«α) Υπαγωγή της κτηματογραφούμενης περιοχής της Δ.Κ. Ευκαρπίας της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης & β) Υπαγωγή των κτηματογραφούμενων περιοχών των Δ.Κ. Νεάπολης, Πολίχνης & Σταυρούπολης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Νεάπολης»

sima_sullogou

 

 

             

              Θεσσαλονίκη 19-1-2015

              Αριθ.Πρωτ.50

 

                       

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

         Θέμα: α) Υπαγωγή της κτηματογραφούμενης περιοχής της Δ.Κ. Ευκαρπίας

                        της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, στην τοπική αρμοδιότητα του

                        Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης

                   β) Υπαγωγή των κτηματογραφούμενων περιοχών των Δ.Κ. Νεάπολης,

                        Πολίχνης & Σταυρούπολης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, στην τοπική

                        αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Νεάπολης

         Σχετ.: Τα με αριθμ.πρωτ.1500595, 1500603/12-1-2015 έγγραφα της Ε.Κ.ΧΑ.

                   Α.Ε.

      

   Σας κοινοποιούμε τα άνω σχετικά έγγραφα της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., για να λάβετε γνώση.

 

 Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς  

    Η Πρόεδρος                                    Η Γεν. Γραμματέας

       Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση                Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

(Τα ως άνω έγγραφα της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. βρίσκονται στη μορφή .pdf)