Αρ.Πρωτ.:536/7-7-2020. Θέμα:«Διαδικασία κατάθεσης και δημοσίευσης δημόσιων διαθηκών στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης»

sima_sullogou

 

         Θεσσαλονίκη 7-7-2020

         Αριθμ.πρωτ.536

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

 

      Θέμα: Διαδικασία κατάθεσης και δημοσίευσης δημόσιων διαθηκών

               στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης

               

Το Τμήμα Διαθηκών του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης σε ερώτημα που απηύθυνε  ο Σύλλογος, μας απέστειλε το παρακάτω μήνυμα για τη διαδικασία κατάθεσης και δημοσίευσης δημόσιων διαθηκών:

«Οι δημόσιες διαθήκες κατατίθενται ΕΞΩ από το Γραφείο 17, καθημερινά, τις ώρες 8.30-14.00, εντός κλειδωμένης κάλπης, αφού πρώτα σημειωθούν τα δέοντα στο σχετικό βιβλίο κατάθεσης (στοιχεία διαθέτη, στοιχεία συμβολαιογράφου, υπογραφή). Για κάθε διαθήκη απαιτείται ένα επικυρωμένο αντίγραφο, τρία αντίγραφα, καθώς και ληξιαρχική πράξη θανάτου.

Η αναζήτηση των δημοσιευμένων διαθηκών γίνεται ΜΟΝΟ στους καταλόγους στα ντοσιέ έξω από το Γραφείο 20, με το όνομα του διαθέτη. Επειδή στους καταλόγους καταγράφεται η ημερομηνία δημοσίευσης των δημόσιων διαθηκών καλό θα ήταν η αναζήτησή σας να ξεκινά λίγες (5-10) ημέρες μετά την ημερομηνία κατάθεσής τους. Ο αριθμός πρακτικού αναγράφεται στην πρώτη στήλη του καταλόγου.

Αντίγραφα των πρακτικών μπορούν να αναζητηθούν είτε άμεσα στο γραφείο 20 (ΟΧΙ στο 17), αμέσως μετά τον εντοπισμό τους στους καταλόγους, είτε ηλεκτρονικά, με την αποστολή σχετικού e-mail: (pistopoiitika.eirthess@gmail.com και  pistopoiitika.eirthess@n3.syzefxis.gov.gr).

 Η επικύρωση των αντιγράφων, γίνεται ΜΟΝΟ στο Γραφείο 20.»

  

                             Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς            

                            Η Πρόεδρος                               Η Γεν. Γραμματέας  

              Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου            Θεανώ Μαρέτη