Αρ.Πρωτ.:556/16-10-2019. Θέμα:«Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις»

sima_sullogou

 

         Θεσσαλονίκη 16-10-2019

         Αριθμ.πρωτ.556

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

 

     Θέμα: Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις  

  
 

 Σας διαβιβάζουμε τα με αριθμ.πρωτ.418,428,410,450,451/2019 έγγραφα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες, σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

 

                                Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                     Η Πρόεδρος                               Η Γεν. Γραμματέας

        Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου           Θεανώ Μαρέτη