Αρ.Πρωτ.:568/21-10-2019. Θέμα:«Υπηρεσία ηλεκτρονικής έκδοσης πιστοποιητικού περί μη οφειλής ΤΑΠ του Δήμου Θεσσαλονίκης»

sima_sullogou

 

         Θεσσαλονίκη 21-10-2019

         Αρ.πρωτ.568

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

           Θέμα: Υπηρεσία ηλεκτρονικής έκδοσης πιστοποιητικού

                      περί μη οφειλής ΤΑΠ του Δήμου Θεσσαλονίκης

  

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά από συνεργασία της Προέδρου με τη Γενική Διευθύντρια του Δήμου κ.Μαρία Τατάγια, ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα θέσει σε εφαρμογή υπηρεσία ηλεκτρονικής έκδοσης πιστοποιητικού περί μη οφειλής ΤΑΠ.

Πρόσβαση στην νέα αυτή υπηρεσία, η οποία θα λειτουργήσει πιλοτικά από την 1η-11-2019, θα έχουν όσοι συμβολαιογράφοι είναι πιστοποιημένοι για την αντίστοιχη υπηρεσία ηλεκτρονικής έκδοσης πιστοποιητικών πλησιεστέρων συγγενών και οικογενειακής κατάστασης, που ήδη λειτουργεί.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα εκ νέου οδηγίες για τη διαδικασία πιστοποίησης στο Δήμο Θεσσαλονίκης ώστε να έχετε πρόσβαση στις άνω υπηρεσίες. Διευκρινίζουμε ότι όσοι έχετε ήδη κάνει τη διαδικασία πιστοποίησης, δεν χρειάζεται να την επαναλάβετε.

 

                                         Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                               Η Πρόεδρος                                   Η Γεν. Γραμματέας

                 Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου              Θεανώ Μαρέτη

(Οι οδηγίες πιστοποίησης βρίσκονται στη μορφή .pdf)