Αρ.Πρωτ.:602/6-11-2019. Θέμα:«Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις»

sima_sullogou

 

        Θεσσαλονίκη 6-11-2019

        Αριθμ.πρωτ.602

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

       Θέμα: Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις  

  

 Σας διαβιβάζουμε τα με αριθμ.πρωτ.485,460,458/2019 έγγραφα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες, σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

 

                                        Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                             Η Πρόεδρος                                  Η Γεν. Γραμματέας

                 Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου             Θεανώ Μαρέτη