Αρ.Πρωτ.:652/29-11-2019. Θέμα:«Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις»

sima_sullogou

 

         Θεσσαλονίκη 29-11-2019

         Αριθμ.πρωτ.652

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

                Θέμα: Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις  

  

  Σας διαβιβάζουμε τα με αριθμ.πρωτ.523,498,495,490/2019 έγγραφα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες, σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

 

                                       Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                             Η Πρόεδρος                                        Η Γεν. Γραμματέας

                Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου                  Θεανώ Μαρέτη