Αρ.Πρωτ.:656/30-9-2013. Θέμα:«Σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης αναγνώρισης εκτός γάμου και πληρεξουσίου σε δικηγόρο από κάτοχο δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία (ασύλου)»

sima_sullogou

 

 

      

       Θεσσαλονίκη 30-9-2013

       Αρ.πρωτ.656

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης αναγνώρισης εκτός γάμου και πληρεξουσίου σε δικηγόρο από κάτοχο δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία (ασύλου).

 

     Σας αποστέλλουμε το με αριθμ.πρωτ.5889/20-9-2013 έγγραφο του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, το οποίο αποτελεί απάντηση στο με αριθμ.πρωτ.1493/28-2-2012 σχετικό ερώτημα του Συλλόγου.

     Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο της Υπηρεσίας  Ασύλου, κάτοχοι δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία (άσυλο) μπορούν να συμβάλλονται σε συμβολαιογραφικές πράξεις «αναγνώρισης τέκνου εκτός γάμου, όταν ένας εκ των γονέων είναι Έλληνας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοος τρίτης χώρας που διανέμει νομίμως στην Ελλάδα, καθώς επίσης και για τη σύνταξη πληρεξουσίου σε δικηγόρο για την εκπροσώπηση τους ενώπιον των δικαστηρίων».
 

                                   Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                   Η Πρόεδρος                              Η Γεν.Γραμματέας

        Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση           Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

(Το με αριθμ.πρωτ.5889/20-9-2013 έγγραφο του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, βρίσκεται στη μορφή .pdf)