Αρ.Πρωτ.:667/12-9-2012. Θέμα:«Συμβολαιογραφικές πράξεις με δικαιοπρακτούντες κατόχους δελτίου αιτήσαντος ασύλου αλλοδαπού»

 

                         

 

                          Θεσσαλονίκη 12-9-2012

                          Αριθμ.πρωτ.667

       

 

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Συμβολαιογραφικές πράξεις με δικαιοπρακτούντες κατόχους δελτίου αιτήσαντος ασύλου αλλοδαπού.

 

Συνάδελφοι,

Με το με αριθμ.602/26-7-2012 έγγραφό μας απευθύναμε ερώτημα στη Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχετικά με τη δικαιοπρακτική ικανότητα ενώπιον συμβολαιογράφου των κατόχων δελτίων αιτήσαντος ασύλου αλλοδαπού.

Η άνω υπηρεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με το με αριθμ.πρωτ.1493/28-8-2012 έγγραφό της, μας απάντησε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα  για τα ως άνω πρόσωπα να προβαίνουν στην κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων.

Σας αποστέλλουμε προς γνώση αυτούσια την απάντηση του Υπουργείου.

 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

               Η Πρόεδρος                                 Η Γεν.Γραμματέας                  

Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση         Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου  

(Το με αριθμ.πρωτ.1493/28-8-2012 έγγραφο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη βρίσκεται στη μορφή .pdf)