Αρ.Πρωτ.:691,690/16-10-2013. Θέμα:«Υπαγωγή των κτηματογραφούμενων περιοχών Δήμου Ευόσμου, Ελευθέριου-Κορδελιού και Ωραιοκάστρου στα Κτηματολογικά Γραφεία Θεσσαλονίκης και Νεάπολης»

sima_sullogou

 

 

        Θεσσαλονίκη 16-10-2013

        Αριθ.Πρωτ.691,690

                       

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Υπαγωγή κτηματογραφούμενων περιοχών Δήμου Ευόσμου, Ελευθέριου-

         Κορδελιού και  Ωραιοκάστρου στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης

Σχετικά: Τα με αριθμ.πρωτ.1324128/14-10-2013 και 1324132/14-10-2013

         έγγραφα του Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. 

 

            Σας κοινοποιούμε τα άνω σχετικά έγγραφα του Ε.Κ.ΧΑ. ΑΕ, για να λάβετε γνώση.

                       

                                Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς  

                      Η Πρόεδρος                               Η Γεν.Γραμματέας                

             Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση        Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

(Τα με αριθμ.πρωτ.1324128/14-10-2013 & 1324132/14-10-2013 έγγραφα της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. βρίσκονται στη μορφή .pdf)