Αρ.Πρωτ.:697/9-12-2021. Θέμα:«Ηλεκτρονική λήψη αντιγράφων αποφάσεων και διαθηκών από το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης»

sima_sullogou

 

          Θεσσαλονίκη 9-12-2021

          Αριθμ.πρωτ.697

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

          Θέμα: Ηλεκτρονική λήψη αντιγράφων αποφάσεων και διαθηκών

                       

 Σας στέλνουμε προς ενημέρωσή σας, την από 7-12-2021 ανακοίνωση του Τμήματος Μηχανοργάνωσης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης αναφορικά με την ηλεκτρονική λήψη αντιγράφων αποφάσεων και διαθηκών από πολίτες.

 Σημειώνουμε ότι προς το παρόν μόνο διαθήκες που δημοσιεύθηκαν το έτος 2021 είναι διαθέσιμες και μέχρι το τέλος του έτους θα προστεθούν και οι διαθήκες που δημοσιεύθηκαν τα έτη 2020 και 2019.

 

                                                Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                     Ο Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας                  

                               Δημήτριος Τζίμας                      Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Η σχετ. ως άνω ανακοίνωση βρίσκεται στη μορφή .pdf)