Αρ.Πρωτ.:715/29-10-2013. Θέμα:«Επιβολή τέλους για την επίθεση επισημείωσης της Σφραγίδας της Διεθνούς Σύμβασης της Χάγης»

sima_sullogou

 

 

       Θεσσαλονίκη 29-10-2013

       Αριθμ.πρωτ.715

                       

              

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Επιβολή τέλους για την επίθεση επισημείωσης της Σφραγίδας της Διεθνούς Σύμβασης της Χάγης.
 

   Σας διαβιβάζουμε την ΚΥΑ 47999/6-6-2013 (ΦΕΚΒ’1399/7-6-2013) σύμφωνα με την οποία κατά τη διαδικασία επίθεσης επισημείωσης (apostille) της Σφραγίδας της Διεθνούς Σύμβασης της Χάγης στα δικαστικά έγγραφα με τα οποία εξομοιώνονται τα συμβολαιογραφικά έγγραφα, επιβάλλεται τέλος ύψους  δέκα (10) ευρώ υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού. Το τέλος καταβάλλεται στο δημόσιο ταμείο αφού προηγηθεί  η σχετική αίτηση προς την Εισαγγελία, για την οποία απαιτούνται επιπλέον και από ένα μεγαρόσημο των 3 ευρώ και 2 ευρώ.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                   Η Πρόεδρος                            Η Γεν.Γραμματέας                    

Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση         Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου  

[Η ΚΥΑ 47999/6-6-2013 (ΦΕΚ Β’ 1399/7-6-2013), βρίσκεται στη μορφή .pdf]