Αρ.Πρωτ.:757/30-10-2020. Θέμα:«Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις»

sima_sullogou

 

          Θεσσαλονίκη 30-10-2020

          Αριθμ.πρωτ.757

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

               Θέμα: Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις  

  

 Σας διαβιβάζουμε τα με αριθμ.πρωτ.417,419,387,396,393,394,405/2020 έγγραφα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες, σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

 

                                   Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                            Η Πρόεδρος                               Η Γεν. Γραμματέας

             Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου            Θεανώ Μαρέτη