Αρ.Πρωτ.:80/29-1-2020. Θέμα:«Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις»

sima_sullogou

 

         Θεσσαλονίκη 29-1-2020

         Αριθμ.πρωτ.80

 

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

 

                        Θέμα: Ενημέρωση για τις πρόσφατες οικονομικές κυρώσεις 

 

 Σας διαβιβάζουμε τα με αριθμ.πρωτ.29,18,19,12/2020 έγγραφα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες, σχετικά με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.

 

                                            Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                     Η Πρόεδρος                                 Η Γεν. Γραμματέας

                       Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου             Θεανώ Μαρέτη