Αρ.Πρωτ.:890/20-8-2014. Θέμα:«Σύσταση Κτηματολογικών Γραφείων Θεσσαλονίκης και Πειραιά»

sima_syllogou

 

 

 

                              Θεσσαλονίκη 20-8-2014

                              Αριθ.Πρωτ.890

 

                       

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

         Θέμα: Σύσταση Κτηματολογικών Γραφείων Θεσσαλονίκης και Πειραιά

         Σχετ.: Το με αριθμ.πρωτ.1423411/11-8-2014 έγγραφο της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.

      

   Σας διαβιβάζουμε το άνω σχετικό έγγραφο της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., για να λάβετε γνώση.

 

Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς  

    Η Πρόεδρος                                    Η Γεν. Γραμματέας

                                  Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση                Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

(Το με αριθμ.πρωτ.1423411/11-8-2014 έγγραφο της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. βρίσκεται στη μορφή .pdf)