Αρ.Πρωτ.:927/15-9-2014. Θέμα:«Σύσταση Κτηματολογικών Γραφείων Θεσσαλονίκης και Πειραιά-Διευκρινίσεις»

sima_sullogou

 

 

 

                Θεσσαλονίκη 15-9-2014

                Αριθ.Πρωτ.927

 

                       

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

         Θέμα: Σύσταση Κτηματολογικών Γραφείων Θεσσαλονίκης και Πειραιά

         Σχετ.: Το με αριθμ.πρωτ.1425355/10-9-2014 έγγραφο της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.

      

   Σε συνέχεια της με αριθμ.πρωτ.890/20-8-2014 εγκυκλίου μας, σας διαβιβάζουμε το άνω σχετικό έγγραφο της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., για να λάβετε γνώση.

 

Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς  

      Η Πρόεδρος                                    Η Γεν. Γραμματέας

       Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση                Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

(Το με αριθμ.πρωτ.1425355/10-9-2014 έγγραφο της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., βρίσκεται στη μορφή .pdf)