Αρ.Πρωτ.:95/29-1-2018. Θέμα:«Εργασία κ.Χρήστου Τερζίδη για τις δικαιοπραξίες επί ακινήτων σε παραμεθόριες περιοχές»

sima_sullogou

 

        Θεσσαλονίκη 29-1-2018

        Αριθμ.πρωτ.95

           

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Εργασία κ.Τερζίδη για τις δικαιοπραξίες επί ακινήτων σε παραμεθόριες περιοχές

 

 Σας ενημερώνουμε ότι εργασία που συνέταξε ο Πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θράκης κ.Τερζίδης με θέμα "δικαιοπραξίες επί ακινήτων σε παραμεθόριες περιοχές", που παρουσίασε στην επιστημονική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας (εγκύκλιοι/δραστηριότητες ΣΣΕΘ/εισηγήσεις -εργασίες).

 

                                                            Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                            Η Πρόεδρος                                          Ο Γεν. Γραμματέας

                                Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου                Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης