Επισήμανση για τον καθορισμό των ραντεβού στο Κ/Γ Θεσσαλονίκης

Το από 29-4-2021 έγγραφο του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης