Αίτηση καταχώρισης εγγραπτέας πράξης

Επισυνάπτουμε συνημμένα (στη μορφή .pdf) το νέο έντυπο της "Αίτησης Καταχώρισης Εγγραπτέας Πράξης" στο Κτηματολόγιο, το οποίο βρίσκεται και αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε. www.ktimatologio.gr στη διαδρομή: Κτηματολόγιο σε λειτουργία/Συναλλαγές με το Κτηματολόγιο.