Ανακοίνωση του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης σχετικά με την κατάθεση εγγράφων για το Δήμο Θεσσαλονίκης μετά τις 2/7/2015

Τρόπος κατάθεσης εγγράφων στο Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης που αφορούν ακίνητα της Δ.Ε. Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης κατά το “παγωμένο διάστημα” (δηλαδή από 2/7/2015 και εντεύθεν και έως την προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του κτηματολογικού γραφείου)