Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 11η/29-3-2023 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

sima_sesse                   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11η

       Αθήνα, 29 Μαρτίου 2023

       Αριθμ. Πρωτ. 70

                                        Προς

                                        Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                         της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX               : 210 384 8335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες  : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα παρακάτω έγγραφα Δ.Ο.Υ., για αναζήτηση στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτά και έχουν συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

A/A

Δ.Ο.Υ.

Αριθμ. πρωτ.

1

ΣΕΡΡΩΝ

1322/12-1-2023

2

ΛΑΡΙΣΑΣ

4557/30-1-2023

3

ΛΑΡΙΣΑΣ

4550/30-1-2023

4

ΛΑΡΙΣΑΣ

4560/30-1-2023

5

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2707/31-1-2023

6

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

6952/1-2-2023

7

ΑΓΡΙΝΙΟΥ

5806/8-2-2023

8

ΔΡΑΜΑΣ

3884/17-2-2023

9

ΒΟΛΟΥ

6419/20-2-2023

10

ΒΟΛΟΥ

6880/23-2-2023

11

ΒΟΛΟΥ

7066/24-2-2023

12

 ΑΓΡΙΝΙΟΥ

8924/1-3-2023

13

ΒΟΛΟΥ

7908/6-3-2023

14

ΠΑΤΡΩΝ

11970/9-3-2023

15

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

9454/15-3-2023

16

ΛΑΡΙΣΑΣ

15895/17-3-2023

17

ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π.

6528/21-3-2023

18

ΔΡΑΜΑΣ

7340/23-3-2023

Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο), στις οποίες συμβάλλονται τα αναφερόμενα στα έγγραφα αυτά πρόσωπα, για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται σ’ αυτά, να αποστείλει στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου (Γ. Γενναδίου 4, 10678 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβαστούν αρμοδίως.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας