Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.133/23-6-2023 - 1η διμερής συνάντηση εκπροσώπων Ιταλικής και Ελληνικής Συμβολαιογραφίας

sima_sesse                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Αθήνα, 23 Ιουνίου 2023

       Αριθμ. Πρωτ. 133

                                        ΠΡΟΣ

                                        Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                         της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX               : 210-3848335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

ΘΕΜΑ: 1η διμερής συνάντηση εκπροσώπων Ιταλικής και Ελληνικής Συμβολαιογραφίας

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Πραγματοποιήθηκε στις 22.6.2023, στα γραφεία του Συλλόγου,  η 1η διμερής συνάντηση των εκπροσώπων της Ιταλικής και Ελληνικής Συμβολαιογραφίας, με θέμα «Η ψηφιοποίηση του συμβολαιογραφικού λειτουργήματος», κατόπιν σχετικών συνεννοήσεων που έλαβαν χώρα κατά την τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Συμβολαιογραφιών (CNUE).

Την Ιταλική Συμβολαιογραφία εκπροσώπησαν οι κ.κ. Vincenzo Gunella, Συμβολαιογράφος-μέλος του Δ.Σ. του Εθνικού Συμβουλίου Ιταλικής Συμβολαιογραφίας και Πρόεδρος της Notartel (Εταιρεία Πληροφορικής της Ιταλικής Συμβολαιογραφίας), o κ. Matteo Gallione, Συμβολαιογράφος-μέλος του Δ.Σ. του Εθνικού Συμβουλίου Ιταλικής Συμβολαιογραφίας και υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων, Anna Dellaquila, Συμβολαιογράφος, μέλος της Επιτροπής Πληροφορικής του Εθνικού Συμβουλίου Ιταλικής Συμβολαιογραφίας, ο κ. Massimo Burchielli, Διευθύνων Σύμβουλος της Notartel, ο κ. Antonino Mazzeo, Επίτιμος Καθηγητής Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Federico II της Νάπολης, ενώ την Ελληνική Συμβολαιογραφία εκπροσώπησαν ο κ. Γεώργιος Ρούσκας, Πρόεδρος ΣΣΕΑΠΑΔ & ΣΕΣΣΕ, ο κ. Θεόδωρος Χαλκίδης Γενικός Γραμματέας ΣΣΕΑΠΑΔ και η κα Ευτυχία Καραστάθη, Ταμίας ΣΣΕΑΠΑΔ.

Την ως άνω συνάντηση παρακολούθησαν, δια ζώσης, τα μέλη του Δ.Σ. του ΣΣΕΑΠΑΔ, κ.κ. Χρήστος Δανιάς και Λαμπρινή Κορομπέλη, ενώ την παρουσίαση της ελληνικής πλατφόρμας των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών έκαναν οι εκπρόσωποι της εταιρείας Newsphone,  κ.κ. Ελένη Δακτυλίδου και Νίκος Πέτρου.

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η σύγκριση των ελληνικών και ιταλικών ρυθμίσεων για τις ηλεκτρονικές συμβολαιογραφικές πράξεις και η σύναψη πράξεων εξ αποστάσεως, η κατάσταση της τεχνολογίας και οι μελλοντικές εξελίξεις του ελληνικού και του ιταλικού κανονιστικού πλαισίου για τη διαχείριση εγγράφων σε συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, η παρουσίαση του πλαισίου λειτουργίας και των υπηρεσιών που ισχύουν στο ελληνικό συμβολαιογραφείο, η παρουσίαση της Notartel και η συνοπτική απεικόνιση των κύριων υπηρεσιών που προσφέρονται στους Ιταλούς συμβολαιογράφους, το σύστημα αποθήκευσης των συμβολαιογραφικών πράξεων (συμβατό με το eIDAS) και η πλατφόρμα πληροφορικής του ιταλικού συμβολαιογραφείου PNI, οι υπηρεσίες αναγνωρισμένης υπογραφής eIDAS και η αρχιτεκτονική αρχής πιστοποίησης PKI, οι πιστοποιημένες υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων REM σύμφωνα με το eIDAS, οι υπηρεσίες πληροφορικής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οι υπηρεσίες Notartel για όλες τις υποχρεώσεις των ιταλών συμβολαιογράφων, η διαχείριση ψηφιακών μητρώων, η αναγνώριση αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων και το Apostille σε ηλεκτρονικές πράξεις/έγγραφα και το σύστημα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τους Ιταλούς συναδέλφους στη διαδικασία και στο εύρος της ψηφιοποίησης στη χώρα τους, καθώς και στις ηλεκτρονικές εφαρμογές που έχουν αναπτύξει με σκοπό τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που παρέχει η Ιταλική Συμβολαιογραφία στους συμβολαιογράφους, στους πολίτες και στο Κράτος.

Οι εκπρόσωποι της Ελληνικής Συμβολαιογραφίας προσκλήθηκαν στο Συνέδριο της Notartel που θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο στη Φλωρεντία, προς ενημέρωση νεώτερων εξελίξεων και ανταλλαγή εμπειριών.

Η 1η διμερής συνάντηση Ιταλών και Ελλήνων Συμβολαιογράφων σημείωσε πρωτοφανή επιτυχία, τις δε εργασίες της παρακολούθησαν, μέσω live-streaming, περισσότεροι από 1.000 συνάδελφοι από όλη τη χώρα.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας