Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.140/17-7-2023 - 1η διμερής συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων της Ελληνικής & της Αλβανικής Συμβολαιογραφίας, στα Ιωάννινα

sima_sesse                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-

                             ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

            Αθήνα, 17 Ιουλίου 2023

            Αριθμ. πρωτ. 140

                                           ΠΡΟΣ

                                                                                            Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                            της χώρας

Ταχ.Δ/νση       : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα       : 210-3307450,60,70,80,90

FAX               : 210-3848335

E-mail            : notaries@notariat.gr

 

ΘΕΜΑ: «1η διμερής συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων της Ελληνικής & της Αλβανικής Συμβολαιογραφίας, στα Ιωάννινα»

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, το Σάββατο 17 Ιουλίου 2023, στα Ιωάννινα, η 1η διμερής συνάντηση των εκπροσώπων της Ελληνικής και της Αλβανικής Συμβολαιογραφίας.

Τα θέματα που συζητήθηκαν λεπτομερώς και για το οποία αντάλλαξαν απόψεις οι δύο αντιπροσωπείες ήταν, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, η παρουσίαση του πλαισίου λειτουργίας και των υπηρεσιών που παρέχει ο Έλληνας και ο Αλβανός Συμβολαιογράφος στους πολίτες και στο Κράτος, οι αρμοδιότητες και ευθύνες του Έλληνα και του Αλβανού Συμβολαιογράφου έναντι του Κράτους, το εφαρμοστέο δίκαιο στις μεταβιβάσεις ακινήτων στην Ελλάδα και στην Αλβανία, η αναγνώριση αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων-Apostille σε ηλεκτρονικές πράξεις/έγγραφα, οι εφαρμογές πληροφορικής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, η ίδρυση εταιρειών.

Στο τέλος της ως άνω συνάντησης υπογράφηκε πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των δύο Συμβολαιογραφιών.

Αποφασίστηκε ότι η Ελληνική Συμβολαιογραφία θα συνδράμει την  Αλβανική με την τεχνογνωσία της στον τομέα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, θα προσφέρει τις υπηρεσίες της σχετικά με ψηφιακά προγράμματα για συμβολαιογράφους, με διατάξεις νόμων, με σχέδια νομοθετικών ρυθμίσεων σχετικές με τα συναινετικά διαζύγια, τα συμβολαιογραφικά πληρεξούσια, κ.α.

Επισημαίνεται ότι οι Αλβανοί συνάδελφοι έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα στη μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων, στην πιστοποίηση κληρονομικών δικαιωμάτων, ενώ στις αρμοδιότητές τους υπάγονται αρκετές από τις σχέσεις του οικογενειακού δικαίου.

Ανακοινώνεται τέλος, ότι από 1.1.2024 η Αλβανική Συμβολαιογραφία θα συμμετέχει στις εργασίες του CNUE.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας