Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.151/28-7-2023 - Συνάντηση εκπροσώπων Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτριο Παπαστεργίου και τον Υφυπουργό υπεύθυνο για το Κτηματολόγιο κ. Κωνσταντίνο Κυρανάκη

sima_sesse                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-

                             ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

            Αθήνα, 28 Ιουλίου 2023

            Αριθμ. πρωτ. 151

                                           ΠΡΟΣ

                                                                                            Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                            της χώρας

Ταχ.Δ/νση       : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα       : 210-3307450,60,70,80,90

FAX               : 210-3848335

E-mail            : notaries@notariat.gr

 

ΘΕΜΑ: Συνάντηση εκπροσώπων Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημ. Παπαστεργίου και τον Υφυπουργό υπεύθυνο για το Κτηματολόγιο κ.  Κων/νο Κυρανάκη

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023 συνάντηση εκπροσώπων της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, παρουσία του νομικού συμβούλου του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. κ. Γεωργίου Πούλιου, με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτριο Παπαστεργίου, με τη συμμετοχή του Υφυπουργού υπεύθυνου για το Κτηματολόγιο κ. Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

Στην ως άνω συνάντηση συζητήθηκε μεταξύ άλλων το ζήτημα της λειτουργίας των Κτηματολογικών Γραφείων και της άμεσης αντιμετώπισης των γνωστών σε όλους θεμάτων που απετέλεσαν αντικείμενο της συνάντησης που είχε προηγηθεί με τον Υφυπουργό κ. Κυρανάκη στις 11.7.2023, με τη συμμετοχή της νέας Γενικής Διευθύντριας του Ελληνικού Κτηματολογίου κας Ολυμπίας Μαρκέλλου.

Για το Κτηματολόγιο αναμένουμε άμεσα λύσεις επί των θεμάτων που θίχθηκαν στη συνάντηση, όπως ενδεικτικά : α) απλοποίηση ψηφιακής διαδικασίας υποβολής προς καταχώριση των εγγραπτέων πράξεων, β) νομοθετικές πρωτοβουλίες για την επιβολή ενιαίων κανόνων στον έλεγχο νομιμότητας εγγραπτέων πράξεων και στην αντιμετώπιση – διαχείριση των αιτήσεων διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων, γ) άμεση στελέχωση των Κτηματολογικών Γραφείων με Δικηγόρους,

Επίσης συζητήθηκαν: α) η κατάργηση βεβαίωσης ΤΑΠ  ή άλλως η έκδοση αυτής να πραγματοποιείται με μια απλή αίτηση και μόνον, β) η αναγκαία ενημέρωση των  συμβολαιογράφων για τη χρησιμότητα και τη λειτουργία του ηλεκτρονικού φακέλου ακινήτου (e-fakelos), γ) η παροχή επαρκούς χρόνου για την ενημέρωση μας, οι βελτιώσεις στη δημιουργία και στη λειτουργία του e-φακέλου, δ) η πρόσβαση – διασύνδεση των συμβολαιογράφων με τη βάση δεδομένων του Δημοσίου (Μητρώο Πολιτών) για την άντληση των στοιχείων συμβαλλομένων φυσικών και νομικών προσώπων, ε) η χρήση των νέων ταυτοτήτων.

Επίσης αντηλλάγησαν απόψεις για τη δυνατότητα ψηφιοποίησης συμβολαιογραφικών λειτουργιών, τυχόν συναρμοδιότητες Υπουργείων, πιθανές νομοθετικές παρεμβάσεις και κατάργηση της υποχρεωτικότητας προσκόμισης εγγράφων άσχετων με την μεταβίβαση ακινήτου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας