Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.168/17-5-2022 - Χορήγηση αντιγράφων πρακτικών δημοσίευσης διαθηκών και πράξεων κήρυξης διαθήκης ως κύριας

sima_sesse                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Αθήνα, 17 Μαΐου 2022

       Αριθμ. Πρωτ. 168

                                        Προς

                                        Όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                                         της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX               : 210 384 8335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1763/17-5-2022 έγγραφο του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Γραμματεία Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης), σύμφωνα με το οποίο  η χορήγηση αντιγράφων πρακτικών δημοσίευσης διαθηκών και πράξεων κήρυξης διαθήκη ως κύριας θα γίνεται πλέον μέσω του gov.gr, και συγκεκριμένα στο gov.gr - Δικαιοσύνη - Δικαστήρια - Ηλεκτρονικές δικαστικές αποφάσεις.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας