Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.191/11-5-2021 - Άρθρο – Απολογισμός θητείας Προέδρου CNUE για το έτος 2020 κ.Γεωργίου Ρούσκα

sima_sesse                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Αθήνα 11 Μαΐου 2021

       Αριθμ. Πρωτ. 191

                                        ΠΡΟΣ

                                        Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                        της Χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX               : 210-3848335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες  : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

     ΘΕΜΑ: Άρθρο – Απολογισμός θητείας Προέδρου CNUE για το έτος 2020 κ. Γεωργίου Ρούσκα

 

   Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

 Σας αποστέλλουμε άρθρο του απερχομένου Προέδρου του CNUE για το έτος 2020, και Προέδρου του ΣΣΕΑΠΑΔ κ. Γεωργίου Ρούσκα, το οποίο αποστάλθηκε προς όλες τις Ευρωπαϊκές Συμβολαιογραφίες σχετικά με τον απολογισμό της θητείας του στο CNUE για το έτος 2020. Ο ως άνω απολογισμός έγινε ομόφωνα αποδεκτός από τη Γενική Συνέλευση του CNUE το Μάρτιο 2021.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας