Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.203/3-11-2023 - Συνάντηση Ελληνικής Συμβολαιογραφίας με τον κ.Διοικητή ΑΑΔΕ

sima_sesse                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2023

       Αριθμ. Πρωτ. 203

                                        ΠΡΟΣ

                                        όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                         της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX               : 210-3848335

E-mail           : notaries@notariat.gr

 

Θέμα: «Συνάντηση Ελληνικής Συμβολαιογραφίας με τον κ. Διοικητή ΑΑΔΕ».

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στις 2 Νοεμβρίου 2023, έλαβε χώρα συνάντηση εκπροσώπων της Ελληνικής Συμβολαιογραφίας με τον Διοικητή ΑΑΔΕ κ. Γεώργιο Πιτσιλή και τους Διευθυντές των Διευθύνσεων της ΑΑΔΕ. Η Ελληνική Συμβολαιογραφία εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο της ΣΕΣΣΕ και Πρόεδρο του ΣΣΕΑΠΑΔ κ. Γεώργιο Ρούσκα, τον Αντιπρόεδρο της ΣΕΣΣΕ και Πρόεδρο του ΣΣΘεσσαλονίκης κ. Δημήτριο Τζίμα, τον Πρόεδρο του ΣΣΛάρισας κ. Ιωάννη Κόνσουλα, την Ταμία του ΣΣΕΠΑΔ κα Ευτυχία Καραστάθη και το Μέλος του ΔΣ του ΣΣΕΑΠΑΔ κα Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου.

Από την συγκεκριμένη συνάντηση προέκυψαν τα ακόλουθα:

1) Ως προς την έκδοση φορολογικής ενημερότητας για όσους φορολογούμενους δεν υφίστανται οφειλές:

Ότι από τις 12.11.2023, Κυριακή, το βράδυ, η φορολογική ενημερότητα για όσους φορολογούμενους δεν οφείλουν, θα εκδίδεται όπως πριν την δημοσίευση της υπ’ αριθ. Α.1162/19.10.2023  του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ .

2) Ως προς την δυνατότητα έκδοσης φορολογικής ενημερότητας με περισσότερα ΑΤΑΚ

Ότι ήδη έχει ξεκινήσει η έκδοση φορολογικής ενημερότητας με περισσότερα από ένα ΑΤΑΚ.

3) Ως προς τη έκδοση φορολογικής ενημερότητας για τον εργολάβο

Ότι έχει εντοπιστεί το πρόβλημα στην χορήγηση της φορολογικής ενημερότητας από τον εργολάβο και άμεσα θα αντιμετωπιστεί με την δυνατότητα της χορήγησης του σχετικού Αποδεικτικού μέσω ειδικής εφαρμογής που δημιουργηθεί αποκλειστικά προς τον σκοπό αυτό.

4) Ως προς το ζήτημα της έκδοσης του Πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ στην περίπτωση αποδοχής κληρονομίας

Ότι στην περίπτωση αποδοχής κληρονομίας αναμένεται η παροχή προς τον κληρονόμο της δυνατότητας θέασης του Ε9 του κληρονομούμενου, με συνέπεια να μην απαιτείται η σε αρχικό στάδιο χειρόγραφη αίτηση για την χορήγησή του.

5) Ως προς την κατάργηση ηλεκτρονική ακύρωση του Πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ

Ότι, επιτέλους, λάβαμε την υπόσχεση ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους θα νομοθετηθεί η κατάργηση της ηλεκτρονικής ακύρωσης του ΕΝΦΙΑ.

Επιπροσθέτως, ετέθη το ζήτημα ότι ειδικά στην αποδοχή της κληρονομίας να απαιτείται η επικαιροποίηση του Ε9 του κληρονομούμενου από τον κληρονόμο και η χορήγηση του σχετικού Πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ χωρίς αν απαιτείται η εξόφλησή του. Στο ζήτημα αυτό ο αξιότιμος κ. Διοικητής επιφυλάχθηκε.

Επιπλέον, επιβεβαιώθηκε στην συνάντηση ότι η απαίτηση ορισμένων ΔΟΥ, αυθαιρέτως και επιμόνως, στη φορολόγηση κατασκευών επί ακινήτων, επί παραδείγματι πέργκολες, υπόστεγα, BBQ, είναι μη σύννομη, όπως δικαίως είχαμε υποστηρίξει με το υπ’ αριθ. Πρωτ. 1433/13.12.2021 έγγραφό μας προς τον αξιότιμο κ. Διοικητή και επίκειται η έκδοση της σχετικής Εγκυκλίου της ΑΑΔΕ.

Ομοίως ισχύει και για τις γεωτρήσεις και τα πηγάδια, για τα οποία εξυπακούεται κατά τα ανωτέρω ότι ουδεμία φορολογική υποχρέωση υφίσταται, όπως αναφέρεται στην ως άνω σχετική επιστολή μας, γεγονός που θα επιβεβαιωθεί με την προσεχή Εγκύκλιο της ΑΑΔΕ.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

 Γεώργιος Ρούσκας