Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 20η/15-5-2023 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

sima_sesse               ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20η

       Αθήνα, 15 Μαΐου 2023

       Αριθμ. Πρωτ. 109

                                        Προς

                                        Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                         της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX               : 210 384 8335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες  : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

 Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα παρακάτω έγγραφα Δ.Ο.Υ., για αναζήτηση στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτά και έχουν συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

A/A

Δ.Ο.Υ.

Αριθμ. πρωτ.

1

ΡΟΔΟΥ

9191/21-03-2023

2

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

7402/29-03-2023

3

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

7500/30-03-2023

4

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

13077/10-04-2023

5

ΛΑΡΙΣΑΣ

18298/11-04-2023

6

ΒΟΛΟΥ

12662/19-04-2023

7

ΣΕΡΡΩΝ

15770/24-04-2023

8

ΒΟΛΟΥ

13214/26-04-2023

9

ΔΡΑΜΑΣ

12233/04-05-2023

10

ΑΓΡΙΝΙΟΥ

19252/05-05-2023

11

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

15057/05-05-2023

12

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

11597/09-05-2023

13

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

19275/15-05-2023

 Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο), στις οποίες συμβάλλονται τα αναφερόμενα στα έγγραφα αυτά πρόσωπα, για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται σ’ αυτά, να αποστείλει στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου (Γ. Γενναδίου 4, 10678 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβαστούν αρμοδίως.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας