Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 21η/16-4-2021 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

sima_sesse                    ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 21η

       Αθήνα, 16 Απριλίου 2021

       Αριθμ. Πρωτ.150

                                                    Προς όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                    της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210-3307450,-60,-70,-80,-90

FAX               : 210 384 8335

E-mail           : notaries@notariat.gr

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

 

  Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα έγγραφα των Δ.Ο.Υ Αγρινίου , Δ.Ο.Υ Σερρών, Δ.Ο.Υ Λάρισας και Δ.Ο.Υ Κορίνθου για αναζήτηση στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτά και έχουν συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

 Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο) στις οποίες συμβάλλονται τα αναφερόμενα στα έγγραφα αυτά πρόσωπα, για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται σ’ αυτά, να αποστείλει  άμεσα στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου (Γ. Γενναδίου 4, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβασθούν αρμοδίως.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας