Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 24η/25-5-2022 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

sima_sesse                      ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24η

       Αθήνα 25 Μαΐου 2022

       Αριθμ. Πρωτ. 182

                                        Προς

                                        Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                         της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX               : 210 384 8335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες  : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα παρακάτω έγγραφα των Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Κρήτης, Σερρών, Χανιών, Βόλου, Τρικάλων και Κορίνθου, για αναζήτηση στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτά και έχουν συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

A/A

Δ.Ο.Υ.

Αριθμ. πρωτ.

1

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

17583/27-4-2022

2

ΣΕΡΡΩΝ

22980/11-5-2022

3

ΧΑΝΙΩΝ

11998/6-5-2022

4

ΒΟΛΟΥ

18079/12-5-2022

5

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

19288/11-5-2022

6

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

19758/16-5-2022

7

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

21060/17-5-2022

8

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

21065/17-5-2022

9

ΒΟΛΟΥ

19972/25-5-2022

      Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο), στις οποίες συμβάλλονται τα αναφερόμενα στα έγγραφα αυτά πρόσωπα, για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται σ’ αυτά, να αποστείλει στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου (Γ. Γενναδίου 4, 10678 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβαστούν αρμοδίως.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας