Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 25η/3-10-2023 «Καθορισμός δικαιολογητικών για την άρση της απαγόρευσης των δικαιοπραξιών σε παραμεθόριες περιοχές, των ειδικότερων κριτηρίων που αξιολογούνται και ρύθμιση λοιπών σχετικών θεμάτων»

sima_sesse                   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 25η

       Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2023

       Αριθμ. Πρωτ. 173

                                        ΠΡΟΣ

                                        Όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                                         της Χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX               : 210 384 8335

E-mail           : notaries@notariat.gr

 

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός δικαιολογητικών για την άρση της απαγόρευσης των δικαιοπραξιών σε παραμεθόριες περιοχές, των ειδικότερων κριτηρίων που αξιολογούνται και ρύθμιση λοιπών σχετικών θεμάτων»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε την υπ’ Αριθμ. Φ.114/403507/Σ.2221/06.04.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Εθνικής Άμυνας - Προστασίας του Πολίτη - Εσωτερικών - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ Β΄2308), με τίτλο «Καθορισμός δικαιολογητικών για την άρση της απαγόρευσης των δικαιοπραξιών σε παραμεθόριες περιοχές, των ειδικότερων κριτηρίων που αξιολογούνται και ρύθμιση λοιπών σχετικών θεμάτων».

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Η ως άνω σχετ. ΚΥΑ βρίσκεται στη μορφή .pdf)