Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.279/19-2-2024 - Διαβούλευση σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης – διατάξεις για την δήλωση αποδοχής κληρονομίας ενώπιον Γραμματέα δικαστηρίου με παράσταση δικηγόρου

sima_sesse                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2024

       Αριθμ. Πρωτ. 279

                                        Προς

                                        Όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                                         της Χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX               : 210 384 8335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες  : Χρήστος Τερζίδης - τηλ: 2531025434

 

ΘΕΜΑ: Διαβούλευση σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης – διατάξεις για την δήλωση αποδοχής κληρονομίας ενώπιον Γραμματέα δικαστηρίου με παράσταση δικηγόρου.

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Όπως έχετε ήδη πληροφορηθεί αναρτήθηκε στις 14.02.2024, στον διαδικτυακό τόπο διαβουλεύσεων (opengov.gr) προς ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο: «Ενίσχυση δικηγορικής ύλης: Ρυθμίσεις για τα σωματεία, τα κληρονομητήρια, τις αποδοχές και αποποιήσεις κληρονομιών, τις εγγραφές και τις εξαλείψεις συναινετικών προσημειώσεων υποθηκών και τις ένορκες βεβαιώσεις και για το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων και την πληρωμή των υποθέσεων νομικής βοήθειας». Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 28.02.2024.

Μεταξύ άλλων, στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, στο Άρθρο 14 με τίτλο «Αποδοχή κληρονομίας με πράξη δικηγόρου – Τροποποίηση άρθρου 812 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας», στο άρθρο 812 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α΄ 182) προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο και το άρθρο 812 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 812

Η δήλωση αποποίησης κληρονομίας ή αποδοχής κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφής, αποδοχής ή αποποίησης του λειτουργήματος του εκτελεστή ή παραίτησης από αυτό και αποδοχής του διορισμού κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας ή παραίτησης από αυτόν, γίνεται στη γραμματεία του δικαστηρίου της κληρονομίας. Με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου δύναται να υποβληθεί και δήλωση αποδοχής κληρονομίας από τον κληρονόμο. Στην περίπτωση αυτή ο δηλών έχει υποχρέωση να παρίσταται μετά πληρεξουσίου δικηγόρου.».

Τα Μέλη της ΣΕΣΣΕ, καθώς επίσης και τα μέλη των Δ.Σ. των Συλλόγων κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια και προέβησαν σε πλήθος ενεργειών προκειμένου να αποτραπεί η προώθηση προς νομοθέτηση σχετικής διάταξης, χωρίς ωστόσο να καταστεί αυτό εφικτό.

Τη 17η-2-2024 συνεδρίασε εκτάκτως στη Θεσσαλονίκη η ΣΕΣΣΕ προκειμένου να εκτιμήσει την κατάσταση αναφορικά με την πρόθεση του Υπουργού Δικαιοσύνης να προβεί στην νομοθέτηση της παραπάνω διάταξης.

Δηλώνουμε την αντίθεσή μας προς την παραπάνω επιλογή του Υπουργού Δικαιοσύνης και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες προκειμένου να μην νομοθετηθεί η εν λόγω διάταξη, άλλως να βελτιωθεί ο τίτλος του άρθρου 14 και η ανάλυση των συνεπειών της ρύθμισης, που αντίκεινται προς το κείμενο της προτεινόμενης διάταξης και επιδέχονται κριτικής για διάφορους λόγους που θα εκτεθούν αρμοδίως.

Εκφράζουμε τη δυσαρέσκεια μας σχετικά με την απόφαση της Κυβέρνησης να προβεί στην παραπάνω νομοθέτηση χωρίς να λάβει υπόψη όσα απόλυτα αιτιολογημένα και εκτενώς θέσαμε υπόψη του Υπουργού Δικαιοσύνης κατά τις επανειλημμένες παραστάσεις μας ενώπιον του και παραγνωρίζοντας τη διαχρονική και σημαντική συνεισφορά του Κλάδου των συμβολαιογράφων στην ασφάλεια των συναλλαγών και στην εφαρμογή της δημοσιονομικής, πολεοδομικής, περιβαλλοντικής κλπ πολιτικής της Πολιτείας και στον τομέα των αποδοχών κληρονομιάς.

Δεν επιθυμούμε τη σύγκρουση με άλλους επαγγελματικούς φορείς, όμως, αναμένουμε από την Πολιτεία, το αυτονόητο, δηλαδή την εξεύρεση λύσης που θα διασφαλίζει το σεβασμό και τα όρια εκάστης επαγγελματικής οντότητας και ειδικότερα σε αυτή την περίπτωση που, σύμφωνα με τις δηλώσεις των εκπροσώπων τους, η μεγάλη πλειοψηφία των δικηγόρων δεν επιθυμεί να εμπλακεί στην αλλαγή του τρόπου σύνταξης των αποδοχών κληρονομίας.

Μεταξύ των ενεργειών, που προτάθηκαν και αποφασίστηκαν στην ανωτέρω συνεδρίαση της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. είναι και η μεθοδική, συντονισμένη και στοχευμένη  ανάρτηση σχολίων μας στη διαβούλευση του Νομοσχεδίου, ενώ καλούνται τα μέλη να εκθέσουν και τις δικές τους απόψεις.

Επιπροσθέτως, κατά την ίδια συνεδρίαση της ΣΕΣΣΕ, συζητήθηκαν θέματα Υπουργείου Οικονομικών, πλειστηριασμών (αιτήματα για περαιτέρω παρέκταση της τοπικής αρμοδιότητας συμβολαιογράφων για τις περιοχές που δεν υπάρχει ικανός αριθμός συμβολαιογράφων για την διενέργειά τους) και αποφασίστηκε η διερεύνηση της δυνατότητας της ΣΕΣΣΕ για την δημιουργία Σχολής Βοηθών – Υπαλλήλων Συμβολαιογραφείων τόσο απαραίτητης για την λειτουργία των συμβολαιογραφείων όλης της Χώρας.

 

Με τιμή

 Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας