Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.28/20-1-2022 - Δικαίωμα λήψης σύνταξης γήρατος-υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης

sima_sesse                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Αθήνα 20 Ιανουαρίου 2022

       Αριθμ. Πρωτ. 28

                                        Προς

                                        Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                         της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210 3307450,-60,-70,-80,-90

FAX               : 210 384 8335

E-mail           : notaries@notariat.gr

 

ΘΕΜΑ: «Δικαίωμα λήψης σύνταξης γήρατος-υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης»

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σύμφωνα με ενημέρωση που μας παρείχε ο νομικός συνεργάτης του Συλλόγου, κ. Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, μετά την ισχύ του ν.4554/2018, το δικαίωμα λήψης σύνταξης γήρατος άρχεται από την πρώτη του επομένου μήνα της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

Με τη διάταξη αυτή έχει καταργηθεί η καταστατική διάταξη του Ταμείου Νομικών που προέβλεπε τη χορήγηση σύνταξης από της ημερομηνίας λήξης της ασφάλισης.

Κατά συνέπεια, οι συνάδελφοι που αποχωρούν με σκοπό τη συνταξιοδότησή τους, θα πρέπει να μην αμελούν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησής τους, διότι αυτό θα έχει ως συνέπεια την απώλεια μηνιαίων συντάξεων.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας