Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.291/11-10-2022 - Λειτουργία αρχείου πρώην ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Βύρωνα

sima_sesse                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2022

       Αριθμ. Πρωτ. 291

                                        ΠΡΟΣ

                                        Όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                                         της Χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX               : 210 384 8335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες  : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

ΘΕΜΑ:  Λειτουργία αρχείου πρώην ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Βύρωνα

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε, ότι με απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», από τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022, το αρχείο του πρώην ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Βύρωνα θα λειτουργεί μόνον κατά τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή.

Οι ώρες λειτουργίας του αρχείου για την έρευνα των βιβλίων και των λοιπών τηρούμενων στοιχείων του παραμένουν ως έχουν, σύμφωνα με την υπ’αρ.62/17.4.2019 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας