Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 29η/7-11-2023 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

sima_sesse                 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29η

       Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2023

       Αριθμ. Πρωτ. 205

                                        Προς

                                        Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                         της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX               : 210 384 8335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες  : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα παρακάτω έγγραφα Δ.Ο.Υ., για αναζήτηση στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτά και έχουν συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

A/A

Δ.Ο.Υ.

Αριθμ. πρωτ.

1

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

16356/16-05-2023

2

ΧΑΝΙΩΝ

22573/19-05-2023

3

ΠΑΤΡΩΝ

22432/18-05-2023

4

ΣΕΡΡΩΝ

21764/24-05-2023

5

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

17089/23-05-2023

6

ΒΟΛΟΥ

19726/16-06-2023

7

ΠΑΤΡΩΝ

26871/16-06-2023

8

Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.

14897/28-06-2023

9

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

30387/30-05-2023

10

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

38764/23-06-2023

11

ΣΕΡΡΩΝ

31544/01-08-2023

12

ΑΓΡΙΝΙΟΥ

36631/29-08-2023

13

ΑΓΡΙΝΙΟΥ

39580/18-09-2023

14

ΒΟΛΟΥ

28374/21-09-2023

15

ΠΑΤΡΩΝ

47478/18-10-2023

16

ΔΡΑΜΑΣ

25172/23-10-2023

17

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

17092/18-09-2023

18

ΔΡΑΜΑΣ

25507/25-10-2023

19

ΒΟΛΟΥ

31097/01-11-2023

Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο), στις οποίες συμβάλλονται τα αναφερόμενα στα έγγραφα αυτά πρόσωπα, για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται σ’ αυτά, να αποστείλει στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου (Γ. Γενναδίου 4, 10678 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβαστούν αρμοδίως.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας