Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.367/10-9-2021 - Επιστολή των Επιστημονικών Φορέων της χώρας για την υποχρεωτική εγγραφή στο ΓΕΜΗ φυσικών προσώπων

sima_sesse                       

           Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2021

           Αρ.πρωτ. 367

                                            Προς όλους τους συμβολαιογράφους

                                            της χώρας

                                                                 

 Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX               : 210 384 8335

E-mail           : notaries@notariat.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 Σας διαβιβάζουμε επιστολή των Επιστημονικών Φορέων της χώρας προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, με κοινοποίηση στον Υπουργό Επικρατείας, για την υποχρεωτική εγγραφή στο ΓΕΜΗ φυσικών προσώπων, που δεν έχουν εμπορική ιδιότητα, στην οποία υπάγονται και οι επιστήμονες ελεύθεροι επαγγελματίες, για να λάβετε γνώση.

                                                                    Με τιμή

                                                                O Πρόεδρος

                                                            Γεώργιος Ρούσκας

(Η ως άνω σχετ. επιστολή βρίσκεται στη μορφή .pdf)