Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.384/1-10-2021 - Έναρξη λειτουργίας Υποκαταστήματος Αμαλιάδας του Κτηματολογικού Γραφείου Δυτ. Ελλάδας – Κατάργηση τ.Υποθηκοφυλακείων Αμαλιάδας και Λεχαινών

sima_sesse                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

        Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2021

        Αριθμ. πρωτ. 384

                                                   ΠΡΟΣ

                                                   Όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                                                   της Χώρας

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ. 106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX               : 210 384 8335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες  : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

ΘΕΜΑ:  Έναρξη λειτουργίας Υποκαταστήματος Αμαλιάδας του Κτηματολογικού Γραφείου Δυτ. Ελλάδας – Κατάργηση τ. Υποθηκοφυλακείων Αμαλιάδας και Λεχαινών

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας στέλνουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, Δελτίο Τύπου του ν.π.δ.δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», με το οποίο ανακοινώνεται η έναρξη λειτουργίας του Υποκαταστήματος Αμαλιάδας του Κτηματολογικού Γραφείου Δυτικής Ελλάδας, μετά την κατάργηση των τέως Υποθηκοφυλακείων Αμαλιάδας και Λεχαινών, και δίνονται πληροφορίες για το ωράριο συναλλαγών και εξυπηρέτησης κοινού, την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τα έντυπα του Ελληνικού Κτηματολογίου, καθώς και την καταβολή μέσω τραπέζης των πάσης φύσεως τελών και δικαιωμάτων.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας