Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 38η/17-3-2014 «Ηλεκτρονικό παράβολο για τα χορηγούμενα στοιχεία του Γραφείου Κτηματολογίου Πρωτευούσης»

sima_sesse                            ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 38η

 

                 Αθήνα, 17 Μαρτίου 2014

                 Αριθμ. Πρωτ. 133

 

                                      Προς όλους τους Συμβολαιογράφους

                                      της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX             : 210 384 8335

E-mail         : notaries@notariat.gr

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 13-03-2014 η πληρωμή του παραβόλου για τα χορηγούμενα στοιχεία από το Γραφείο Κτηματολογίου Πρωτευούσης (Δήμου Καλλιθέας και τμήματος Π. Φαλήρου) του ΥΠΕΚΑ θα γίνεται μέσω του TaxisNet με την εφαρμογή του e-Παράβολο, σύμφωνα με τις οδηγίες του ενημερωτικού σημειώματος της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας (Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών) ΥΠΕΚΑ, το οποίο σας διαβιβάζεται συνημμένα με το υπ’ αριθμόν πρωτ. ΔΤΕ/οικ.14032/215/13-03-2014 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

(Το υπ’ αριθμ.πρωτ.ΔΤΕ/οικ.14032/215/13-03-2014 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ βρίσκεται στη μορφή .pdf)