Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.390/6-10-2021 - Έναρξη λειτουργίας Υποκαταστήματος Καρπενησίου του Κτηματολογικού Γραφείου Στερεάς Ελλάδας – Κατάργηση τ. Ειδικού Αμίσθου Υποθηκοφυλακείου Καρπενησίου

sima_sesse                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

        Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2021

        Αριθμ. πρωτ. 390

                                                   ΠΡΟΣ

                                                   Όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                                                   της Χώρας

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ. 106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX               : 210 384 8335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες  : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

ΘΕΜΑ:  Έναρξη λειτουργίας Υποκαταστήματος Καρπενησίου του Κτηματολογικού Γραφείου Στερεάς Ελλάδας – Κατάργηση τ. Ειδικού Αμίσθου Υποθηκοφυλακείου Καρπενησίου

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας στέλνουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, έγγραφο του Κτηματολογικού Γραφείου Στερεάς Ελλάδας (υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. 388/2021) , με το οποίο ανακοινώνεται η έναρξη λειτουργίας του Υποκαταστήματος Καρπενησίου του Κτηματολογικού Γραφείου Στερεάς Ελλάδας, μετά την κατάργηση των τέως Υποθηκοφυλακείου Καρπενησίου, και δίνονται πληροφορίες για το ωράριο συναλλαγών και εξυπηρέτησης κοινού, και των τρόπων πληρωμής των πάσης φύσεως τελών και δικαιωμάτων.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας