Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.438/10-11-2021 - Παρουσίαση της εφαρμογής του Ψηφιακού Φακέλου Ακινήτου

sima_sesse                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2021

       Αριθμ. Πρωτ. 438

                                        ΠΡΟΣ

                                       Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                       της χώρας

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ. 106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX               : 210-3848335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

ΘΕΜΑ: «Παρουσίαση της εφαρμογής του Ψηφιακού Φακέλου Ακινήτου»

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Την Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 15:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, από εκπροσώπους του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, παρουσίαση της εφαρμογής του «Ψηφιακού Φακέλου Ακινήτου» στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της Χώρας, προκειμένου να ενημερωθούν στη συνέχεια όλα τα μέλη των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που προλόγισε την εν λόγω παρουσίαση εξήγησε  ότι, ο Ψηφιακός Φάκελος Ακινήτου είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με στόχο την απλούστευση της διαδικασίας μεταβίβασης ακινήτων χρησιμοποιώντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό διαλειτουργικότητες εντός του Δημόσιου Φορέα. Η εφαρμογή του θα μετατρέψει την μεταβίβαση ακινήτου σε μια αμιγώς ψηφιακή υπηρεσία με κέντρο τον Συμβολαιογράφο και συμμέτοχο τον πολίτη μειώνοντας σημαντικά την γραφειοκρατία για όλους. Δεσμεύθηκε δε ότι η πιλοτική εφαρμογή της θα ξεκινήσει στο τέλος Νοεμβρίου 2021.

Μετά την  παρουσίαση τα μέλη των ΔΣ των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της Χώρας επιφυλάχτηκαν να συμβάλουν στη βελτίωση της εφαρμογής με σχετικές προτάσεις και παρατηρήσεις τους,

Κοινή διαπίστωση πάντως, όλων των συμμετεχόντων ήταν ότι η εφαρμογή του Ψηφιακού Φακέλου Ακινήτου στο υπάρχον στάδιο ανάπτυξής της, όπως παρουσιάστηκε από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης  δείχνει ότι είναι λειτουργική.

Με τιμή

 Ο Πρόεδρος

 Γεώργιος Ρούσκας