Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 45η/11-9-2013 «Λειτουργία Γραφείου Κτηματολογίου Πρωτευούσης»

sima_sesse                          ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 45η

 

         Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2013

         Αριθμ. Πρωτ. 240

 

                            Προς όλους τους Συμβολαιογράφους

                            της χώρας

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX                : 210 384 8335

E-mail            : notaries@notariat.gr

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε 1) την με αριθμό πρωτ. ΔΤΕ/οικ.49631/712/5-9-2013 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας (Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδόθηκε με εντολή του αναπληρωτή Υπουργού, με την οποία ανατίθενται καθήκοντα σε υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών για τη λειτουργία του Γραφείου Κτηματολογίου Πρωτευούσης και

2) το με αριθμό πρωτ. ΔΤΕ/οικ.50138/718/10-9-2013 έγγραφο της ίδιας Διεύθυνσης του ως άνω Υπουργείου, σχετικά με τη λειτουργία και το ωράριο του Γραφείου Κτηματολογίου Πρωτευούσης, το οποίο μέχρι την έναρξη του νέου Οργανισμού του Υ.Π.Ε.Κ.Α. θα υπάγεται στη Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

(Τα ως άνω σχετ. έγγραφα του Υ.ΠΕ.Κ.Α. βρίσκονται στη μορφή .pdf)