Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 45η/4-8-2016 «Χορήγηση άδειας διαμονής για 5 χρόνια σε πολίτη τρίτης χώρας»

sima_sesse                                                     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 45η

               Αθήνα, 4 Αυγούστου 2016

               Αριθμ. Πρωτ. 454

                                                  Προς όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                  της χώρας

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX              : 210 384 8335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Ευτυχία Καραστάθη

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε το με αριθμ. πρωτ. 18414/2016 έγγραφο του  Τμήματος Μεταναστευτικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σύμφωνα με το οποίο η παρακράτηση από τον συμβολαιογράφο κατά την υπογραφή συμβολαίου αγοραπωλησίας μέρος του τιμήματος του απαιτούμενου για την υπαγωγή πολίτη τρίτης χώρας στις διατάξεις του άρθρου 20 περ. Β του Ν. 4251/2014 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 4332/2015 που αφορούν τη χορήγηση άδειας διαμονής για πέντε (5) έτη,  με σκοπό την  απόδοση του  στο Δημόσιο, δεν παρακωλύει την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Το ως άνω σχετ.18414/2016 έγγραφο βρίσκεται στη μορφή .pdf)