Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.473/30-11-2021 - Διαδικτυακή ενημέρωση για την ψηφιοποίηση του συμβολαιογραφικού λειτουργήματος – εμπειρία και απόψεις της Γερμανικής Συμβολαιογραφίας

sima_sesse                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2021

       Αριθμ. Πρωτ. 473

                                       ΠΡΟΣ

                                       Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                       της χώρας

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ. 106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX               : 210-3848335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

ΘΕΜΑ: «Διαδικτυακή ενημέρωση για την ψηφιοποίηση του συμβολαιογραφικού λειτουργήματος – εμπειρία και απόψεις της Γερμανικής Συμβολαιογραφίας»

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021, η διαδικτυακή ενημέρωση με θέμα «Η ψηφιοποίηση του συμβολαιογραφικού λειτουργήματος» από εκπροσώπους της Γερμανικής Συμβολαιογραφίας. Στην ενημέρωση παρέστησαν ο κ. Jens Bormann, Πρόεδρος της Γερμανικής Συμβολαιογραφίας, η κα Nadja Danninger, o κ. Max Wosgien , ο κ. Andreas Wosgien, εκπρόσωποι της Γερμανικής Συμβολαιογραφίας, καθώς και ο κ. Γεώργιος Ρούσκας, Πρόεδρος Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. & Σ.Ε.Σ.Σ.Ε., ο κ. Ιωάννης Παππάς, Πρόεδρος Σ.Σ. Εφετείου Ιωαννίνων,  ο κ. Θεόδωρος Χαλκίδης Γενικός Γραμματέας Σ.ΣΕ.Α.Π.Α.Δ. και οι κ.κ. Χρήστος Δανιάς, Πάνος-Οράτιος Κουτάς και Νικόλαος Παπαθέου μέλη του Δ.Σ. του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ..

Η εξ αποστάσεως σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων και η εν γένει ψηφιοποίηση, μεταξύ άλλων, και των νομικών επαγγελμάτων αποτελεί ένα καίριο θέμα, στο οποίο η Ελληνική Συμβολαιογραφία οφείλει να δώσει άμεσα τις δικές της απαντήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ευρωπαϊκές εξελίξεις όσο και την ελληνική πραγματικότητα.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας