Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.497/11-12-2020 - Ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση για τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025

sima_sesse                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

           Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2020

           Αριθμ. πρωτ. 497

                                         Προς

                                         Όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                                         της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX               : 210 384 8335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες  : Μηνάς Σεφεριάδης (210-4134228)

 

ΘΕΜΑ: «Ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση για τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε, ότι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έθεσε σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020 – 2025. Πρόκειται για το εγχειρίδιο, που περιγράφει τη στρατηγική της χώρας για τη μετάβαση στην Ψηφιακή Ελλάδα, σύμφωνα με τον Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ Α’ 184/23-9-2020) για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση και τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, μέσω του οποίου θεσπίστηκε.

Στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού παρουσιάζονται οι στόχοι, οι κατευθυντήριες αρχές, οι στρατηγικοί άξονες παρέμβασης και ο μηχανισμός σχεδιασμού και υλοποίησης έργων που πρέπει να ακολουθηθούν. Περιγράφονται αναλυτικά περισσότερα από 400 έργα τα οποία αποτελούν τις οριζόντιες και κάθετες παρεμβάσεις που υλοποιούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας για την περίοδο 2020 – 2025.

Πέραν των αναφορών που γίνονται για την αναβάθμιση εφαρμογών και συστημάτων λαμβάνοντας υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητας, των προσωπικών δεδομένων και την ανάπτυξη κέντρου ταυτοποίησης των πολιτών σε όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται από τους φορείς του Δημοσίου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι στόχοι ψηφιακού μετασχηματισμού στον Τομέα της Δικαιοσύνης (Κεφάλαιο 9.4. της Βίβλου).

Ανάμεσα στις παρεμβάσεις που θα υλοποιήσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δικαιοσύνης (πχ. ψηφιοποίηση αποφάσεων δικαστηρίων, τεχνητή νοημοσύνη και ενιαίο περιβάλλον διαλειτουργικότητας στον τομέα της Δικαιοσύνης, ομογενοποίηση διαδικασιών και δημιουργία της Ενιαίας Ηλεκτρονικής Θυρίδας Δίκης, δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου αφερεγγυότητας, δημιουργία εθνικών ηλεκτρονικών καταλόγων πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, ηλεκτρονική επίδοση και κοινοποίηση εγγράφων, ηλεκτρονικές Διαταγές Πληρωμής κ.α.) εντάσσονται έργα με ιδιαίτερο συμβολαιογραφικό ενδιαφέρον, όπως:

  • Ανάπτυξη συστήματος Ηλεκτρονικών Πληρωμών στα Υποθηκοφυλακεία (Έμμισθα και Άμισθα) της χώρας.
  • Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τα Υποθηκοφυλακεία (Έμμισθα και Άμισθα) της χώρας.
  • Δημιουργία Ενιαίου Συστήματος Διαθηκών (Μετάπτωση Διαφόρων Υφιστάμενων Συστημάτων – Ενοποίηση – Τεχνική Δυνατότητα Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Διαθηκών).
  • Ανασχεδιασμός πλατφόρμας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και του διαμοιρασμού πληροφοριών.
  • Ηλεκτρονικές Συναινετικές Προσημειώσεις Υποθήκης.
  • Απλούστευση και ψηφιοποίηση πιστοποιητικών δικαστηρίων.
  • Απλούστευση και ψηφιοποίηση πιστοποιητικών Εισαγγελιών.
  • Ηλεκτρονική Έκδοση Κληρονομητηρίου.

Από το κείμενο της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού γίνεται εναργώς αντιληπτό ότι η Ελληνική Πολιτεία θα ενεργήσει άμεσα, συγχρονισμένα και σε περιορισμένο χρονικό ορίζοντα, μέσω της υλοποίησης μιας «ολιστικής» ψηφιακής προσέγγισης, λόγω της ραγδαίας ταχύτητας των τεχνολογικών αλλαγών, σε συνδυασμό με τη χαμηλή ψηφιακή ωριμότητα της Ελλάδας.

 Η ελληνική συμβολαιογραφία έχει αποδείξει με την εμπειρία της στην υλοποίηση και αποκλειστική διαχείριση της καινοτόμου ηλεκτρονικής πλατφόρμας των πλειστηριασμών ότι είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό, συνδράμοντας στη διαμόρφωσή του, κατοχυρώνοντας τις αποκλειστικές αρμοδιότητές της, οριοθετώντας την ευθύνη της με σκοπό τη βελτίωση και ενδυνάμωση της θέσης της.

Προσκαλούμε όλους τους συναδέλφους να αναγνώσουν το κείμενο της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού στη σελίδα https://digitalstrategy.gov.gr, καθώς στη σελίδα για την ανοικτή διακυβέρνηση http://www.opengov.gr/digitalandbrief/?p=2153. Η διαβούλευση διεξάγεται μέσω του opengov και θα διαρκέσει μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας