Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.49/15-3-2023 - Αναστολή της λειτουργίας της παραλαβής πράξεων από την υπηρεσία του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, εξαιρουμένων των παραγραφών και των εγγραπτέων πράξεων για τις οποίες συντρέχει νόμιμη προθεσμία προς εγγραφή, για το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη, 16-3-2023 έως και την Παρασκευή, 17-3-2023

sima_sesse                              ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

            Αθήνα, 15 Μαρτίου 2023

            Αριθμ. πρωτ. 49

                                           Προς

                                                                                            Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                            της χώρας

Ταχ.Δ/νση       : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα       : 210-3307450,60,70,80,90

FAX               : 210-3848335

E-mail            : notaries@notariat.gr

 

ΘΕΜΑ: «Αναστολή της λειτουργίας της παραλαβής πράξεων από την υπηρεσία του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, εξαιρουμένων των παραγραφών και των εγγραπτέων πράξεων για τις οποίες συντρέχει νόμιμη προθεσμία προς εγγραφή, για το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη, 16-3-2023 έως και την Παρασκευή, 17-3-2023.».

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το συνημμένο στο παρόν από 15.03.2023 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης Διεύθυνση Νομικών Επαγγελμάτων Τμήμα Συμβολαιογραφείων και Υποθηκοφυλακείων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, λόγω της έναρξης λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου για τα ακίνητα του Δήμου Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής από την Δευτέρα, 20-3-2023 και για λόγους δημοσίου συμφέροντος ως προς την ομαλή μετάπτωση των εγγραφών του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Αθηνών στην ψηφιακή κτηματολογική βάση, κρίνεται αναγκαία και επιτακτική ανάγκη η αναστολή της λειτουργίας της παραλαβής πράξεων από την υπηρεσία του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, εξαιρουμένων των παραγραφών και των εγγραπτέων πράξεων για τις οποίες συντρέχει νόμιμη προθεσμία προς εγγραφή, για το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη, 16-3-2023 έως και την Παρασκευή, 17-3-2023.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας