Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.506/25-11-2019 - Αναστολή της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» του Υπουργείου Οικονομικών

sima_sesse                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2019

          Αριθμ. Πρωτ. 506

                                        ΠΡΟΣ

                                        Όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                                         της χώρας

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX              : 210 384 8335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα προς ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. 132052/21.11.2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με την οποία αναστέλλεται η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών για χρονικό διάστημα σαράντα ημερολογιακών ημερών (40), ήτοι από 22/11/2019 έως και 19/1/2020. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα αναστέλλονται οι προθεσμίες υποβολής στο «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων».

 

                                                            Με τιμή

                            Ο Πρόεδρος                                     Ο Γενικός Γραμματέας

 

                        Γεώργιος Ρούσκας                                   Θεόδωρος Χαλκίδης