Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 5η/10-2-2020 «Παροχή Διευκρινίσεων από τη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής για επιμέρους θέματα εφαρμογής του άρ.20 παρ.Β του Ν.4251/2014 ως ισχύει»

sima_sesse                                  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5η

          Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2020

          Αριθμ. Πρωτ. 59

                                        ΠΡΟΣ

                                        Όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                                         της χώρας

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210-3307450,60,70,80,90

FAX              : 210-3848335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

ΘΕΜΑ: Παροχή Διευκρινίσεων από τη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής για επιμέρους θέματα εφαρμογής του άρ.20 παρ. Β του Ν.4251/2014 ως ισχύει.


Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα προς ενημέρωσή σας το με ΑΠ οικ.7311/06.02.2020 έγγραφο του Τμήματος Νομικού Συντονισμού και Ελέγχου της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με το οποίο παρέχονται διευκρινίσεις για επιμέρους θέματα εφαρμογής του άρ.20 παρ. Β του Ν.4251/2014 ως ισχύει.

Εφιστούμε την άμεση προσοχή σας στο παραπάνω έγγραφο.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο βρίσκεται στη μορφή .pdf)